Kwaliteit sinds 1983

Disclaimer

Bij Stouten Fourage hechten we veel waarde aan privacy en willen we voldoen aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De basis van deze nieuwe privacywetgeving ligt in het vertrouwen dat wij correct en transparant met gegevens omgaan en hierop aanspreekbaar zijn.

 

Persoonsgegevens

Om onze werkzaamheden uit te voeren hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Deze gegevens zijn altijd beperkt tot hetgeen essentieel is voor de werkzaamheden welke wij uitvoeren voor u of namens u vanuit uw werkgever. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die bij ons van u verwerkt worden:

 

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • BSN

 

Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens

Stouten Fourage verwerkt uw persoonsgegevens omdat uw werkgever of u bij Stouten Fourage diensten afneemt.

 

Bewaartermijn

Stouten Fourage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren daarbij de wettelijke bewaartermijn.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stouten Fourage deelt uw persoonsgegevens nooit met derden, Stouten Fourage maakt wel gebruik van diensten van derde partijen waar gegevens opgeslagen worden. Met de bedrijven waar wij uw data opslaan, hebben wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stouen Fourage blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen

 

Cookies

Stouten Fourage gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Het recht op inzage, wijziging en verwijdering

Als wij direct van u de opdracht hebben om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stouten Fourage en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@stouten-fourage.nl. Stouten Fourage vraagt indien nodig wel altijd om een vorm van identificatie (geschoond van de gegevens die niet nodig zijn) en zal altijd de wettelijke bewaartermijnen volgen, hierna worden de gegevens alsnog altijd verwijderd. In de overige gevallen kunt u zich wenden tot uw werkgever, namens wie wij de gegevens verwerken.

 

Technische en organisatorische maatregelen

Stouten Fourage heeft een Informatiebeveiligingsbeleid en er zijn duidelijk geformuleerde richtlijnen waar alle medewerkers zich aan conformeren. Mocht u vragen hebben hierover, neem gerust contact met ons op via administratie@stouten-fourage.nl.

 

Contact

Bij vragen of constateringen op het gebied van privacy, neem contact op met onze functionaris gegevensbescherming, te bereiken via administratie@stouten-fourage.nl of 0111-481592.

 

 

 

 

 

 

Privacystatement

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

 

7:30-17:00

7:30-17:00

7:30-17:00

7:30-17:00

7:30-17:00

8:00-11:30

Gesloten

 

Stouten Fourage VOF

Langeweg 2a

4311 RB Bruinisse

+31 (0)111-481592 (telefoon)

+31 (0)6-53118303 (mobiel)

+31 (0)111-481779 (fax)

 

Mail Algemeen & Verkoop

info@stouten-fourage.nl

 

Mail Planning

planning@stouten-fourage.nl

 

Hooi

Stro

Voerstro

Strooistro

Gesneden stro

Gehakseld stro

Gemalen stro

Tarwestro

Gerstestro

Koolzaadstro

Erwtenstro

Graszaadhooi

Pensprik

Kuilgras

Kuilhooi

Strooisels

Vlas

Houtvezel

Mais

 

Vragen? bel direct

0111- 481592